Consult en tarief

Therapie is samenwerken. Het is daarom zinvol om in een eerste gesprek met elkaar af te stemmen wat uw wensen en verwachtingen zijn en wat de mogelijkheden zijn die wij u kunnen bieden.

Voor onze administratie hebben wij uw persoonsgegevens nodig. De tijdsduur van een consult is een uur en de kosten zijn € 100,00.

De therapie  bij Ytje wordt gedeeltelijk vergoed uit het aanvullend pakket. Zie voor actuele vergoedingenlijst: www.LVNT/vergoedingen

Wij vinden het prettig als u gelijk met ons afrekent. Dat kan contant, maar u kunt ook bij ons pinnen. U kunt dan zelf de nota indienen bij uw zorgverzekering.

Binnen de therapie is een van de belangrijkste uitgangspunten een respectvolle omgang met elkaar. Wij zijn via onze beroepscode gehouden aan therapeutisch verantwoord handelen. En wij verwachten van onze cliënten dat zij gemaakte afspraken nakomen. Als een gemaakte afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgemeld, brengen wij die in rekening.

Zijn er klachten of problemen met betrekking tot de therapeut of de ondergane behandeling dan hopen wij dat u daarover contact met ons opneemt.

Ytje is aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten, www.lvnt.nl,  en staat ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg,  www.rbcz.nu

Wouter is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.  www.nibig.nl